Houslařská dílna Pavel Celý, s.r.o. Houslařská dílna Pavel Celý, s.r.o.

Ing. Pavel Celý - životopis

  • - narozen 29. října 1950 v Kyjově, zemřel 24.9.2020 v Kyjově
  • - houslařem vyučen 1969 v Lubech u Chebu (dříve Schönbachu)
  • - absolvent Střední průmyslové školy dřevařské v Bystřici pod Hostýnem (1973)
  • - absolvent Dřevařské fakulty Vysoké školy lesnické a dřevařské ve Zvolenu (1984)
  • - samostatná praxe v oboru houslař od roku 1985
  • - zakladatel Houslařské dílny v Kyjově, později ve Zlíně (1997)

V houslařské praxi vycházel Pavel Celý z práce svého mistra Miroslava Pikarta (žák Josefa Vávry a Josefa Pötzla). Teoreticky se dlouhodobě zabýval problematikou materiálů pro výrobu houslí (Diplomová práce, VŠLD, Zvolen 1985). Rozvíjel znalosti o dřevě, kde kromě běžných poznatků používal výsledky práce profesora Illeho. Problematiku laků používaných při výrobě houslí konfrontoval s materiály používanými v malířském novověku. V širších souvislostech se zabýval společenskou situací a historickými souvislostmi spojenými s činností řemeslných dílen v 16. - 18. století.

Na základě těchto poznatků založil v roce 1997 experimentální houslařskou dílnu, kde se snažil se svými spolupracovníky pracovat v duchu starých výrobních tradic a postupů, metodou "technologické archeologie".

Pavel Celý se svojí ženou Alenou vychoval dva syny. Starší Pavel (*1978) se v současnosti věnuje vlastní houslařské a obchodní praxi, mladší Ondřej (*1985) pracuje v První moravské brokerské společnosti v Brně. Manželka Pavla Celého (bývalá konstruktérka nábytku ve firmě Koryna) se podílela i na přípravě dokumentace a plánů pro stavbu hudebních nástrojů, především kopií starých viol.

Aktuality
Výroba
Opravy
Výchova učňů
Kultura
Dílna Zlín 
Dílna Vaneč
Spřátelení houslaři
Odkazy
Texty
Kontakty

 

Fotogalerie Galerie

English version