Houslařská dílna Pavel Celý, s.r.o. Houslařská dílna Pavel Celý, s.r.o.

Odkazy na spřátelené houslaře

V následujícím přehledu naleznete stručné profily a kontakty na mladé houslaře, kteří vyšli z naší dílny (vyučili se u Ing. Pavla Celého) a věnují se vlastní houslařské praxi v různých regionech Čech a Moravy a také houslaře a řezbáře, kteří s dílnou externě spolupracují.

Tomáš Pospíšil

Tomáš Pospíšil se narodil v roce 1979 v Havířově. Houslařem se vyučil u Pavla Celého v Kyjově, absolvoval v roce 1998. Od roku 2002 provozuje vlastní houslařskou dílnu v Ostravě. Jeho klientelu tvoří orchestrální hráči, studenti a pedagogové konzervatoří a základních uměleckých škol z Moravy a Slezska. Zabývá se výrobou a opravami všech smyčcových hudebních nástrojů včetně výroby kopií historických nástrojů. Tomáš Pospíšil je aktivním hudebníkem, hraje na housle a kontrabas a je členem cimbálové muziky Friš z Ostravy.www stránky Tomáše Pospíšila

tel.: +420 731 119 412
Email: mistr@houslar.cz

Dominik Matúšů

Dominik Matúšů se narodil v roce 1980 a je společně s Tomášem Pospíšilem jedním z prvních absolventů houslařského oboru u Pavla Celého (1998). Dlouhodobě úzce spolupracuje se zlínskou houslařskou dílnou (spolupracuje na výrobě moderních i kopií historických nástrojů) a vyvíjí i vlastní výrobní a opravárenskou činnost.


www stránky Dominka Matúšů

tel.: +420 776 183 622
Email: dominik.matusu@volny.cz

Václav Matulík

Václav Matulík se narodil 13.6.1986. Studium houslařského oboru ukončil v roce 2011, vlastní houslařské praxi se věnuje již několik let. Houslařskou dílnu má umístěnu v budově základní umělecké školy ve Velkých Bílovicích nedaleko Břeclavi. Jeho klientelu tvoří žáci a učitelé základních uměleckých škol z celé jižní Moravy a členové folklorních souborů. Sám je aktivním hudebníkem a hraje v cimbálové muzice Lália. Václav Matulík se zabývá výrobou a opravami smyčcových hudebních nástrojů a prodejem hudebního příslušenství. Externě spolupracuje s houslařskou dílnou ve Zlíně.


www stránky Václava Matulíka

tel.: +420 776 319 594
Email: vasekmatulik@seznam.cz

Jiří Macků

Jiří Macků (*1989) je nejmladším tovaryšem zlínské houslařské dílny, obor absolvoval v roce 2011. Věnuje se servisu nástrojů, opravám a také zajišťuje provoz prodejny s hudebním příslušenstvím. Jeho doménou je řezbářská výzdoba kopií historických nástrojů, tvorba intarzií apod. Jako maturitní práci zhotovil kopii Stradivariho houslí "Hellier".tel.: +420 774 283 148
Email: jiri-macku@centrum.cz

Pavel Matúšů

Pavel Matúšů (*1981) absolvoval Střední odbornou školu Luhačovice obor Uměleckořemeslné zpracování dřeva. Věnuje se stolařské, umělecko truhlářské a řezbářské práci a s Pavlem Celým dlouhodobě spolupracuje při výrobě kopií historických hudebních nástrojů (vyřezávané hlavice nástrojů, plošné řezby, tvorba rozet apod.).


ukázky prací Pavla Matúšů

tel.: +420 732 536 496
Email: pavelmatusu@seznam.cz

Aktuality
Výroba
Opravy
Výchova učňů
Kultura
Dílna Zlín 
Dílna Vaneč
Spřátelení houslaři
Odkazy
Texty
Kontakty

 

Fotogalerie Galerie

English version