Houslařská dílna Pavel Celý, s.r.o. Houslařská dílna Pavel Celý, s.r.o.

Opravy hudebních nástrojů

Houslařská dílna provádí veškeré typy oprav smyčcových hudebních nástrojů: servisní služby, opravy středního rozsahu a celkové generální opravy.

Servisní služby spočívají ve výměnách součástek, které nejsou pevně spojeny s nástrojem. Nejčastěji se jedná o výměny strun, lícování nových kobylek a kolíčků, čištění, leštění, výměny duší a seřízení nástroje.

Opravy středního rozsahu jsou opravy, u nichž není třeba otevírat korpus nástroje. Jedná se o klížení drobných prasklin, obnovení povolených lepených spojů, opravy okrajů desek, retuše, lokální menší opravy laku, jedodušší restaurování laku.

Celkové opravy předpokládají otevření nástroje a restaurování laku.

Rozdílná kvalifikační úroveň pracovníků v dílně umožňuje adekvátní rozdělení práce na jednotlivých opravách s ohledem na kvalitu nástroje (od tzv. školních až po mistrovské). Opravami mistrovských nástrojů se zabývá především mistr a zkušenější tovaryši. Servisní práce na školních nástrojích provádí především tovaryši a učni. Při práci se starými nástroji plně respektujeme původnost provedení, styl práce stavitele nástroje a dobu vzniku nástroje. Zásahy do nástroje jsou citlivé a plně respektují jeho autenticitu, používáme výhradně přírodní materiály, laky a klihy.

Máme osobní zájem, aby se na dobře ostruněné a seřízené nástroje hrálo od prvních ročníků základních uměleckých škol. Jsme přesvědčeni, že se tento přístup po čase pozitivně projeví na úrovni našeho hudebního školství. Školám nabízíme proto opravy a servis nástrojů za velmi výhodných cenových podmínek.


Aktuality
Výroba
Opravy
Výchova učňů
Kultura
Dílna Zlín 
Dílna Vaneč
Spřátelení houslaři
Odkazy
Texty
Kontakty

 

Fotogalerie Galerie

English version