Houslařská dílna Pavel Celý, s.r.o. Houslařská dílna Pavel Celý, s.r.o.

Houslařská dílna dílna v minulosti – houslařský dům

V posledních padesáti letech a obzvlášť v 90. letech minulého století se vlivem kulturních změn, rozvojem techniky a také asijské výrobní konkurence začala rychle měnit situace houslařské teorie a praxe u nás. Položili jsme si otázku jak dál, nejenom v samotné ekonomické činnosti, ale i výchově nových mladých houslařů a činnosti odborně teoretické. Výsledkem je instituce spojující praktické houslařství s pedagogickou činností a příjímáním nových poznatků souvisejících oborů do odborného teoretického základu - houslařská dílna. Naše pojetí houslařské dílny jako "houslařského domu" není nikterak novátorské. V době cechovního zřízení byly základní složkou oboru řemeslnické domy s obdobnými funkcemi a navíc i funkcí sociální. Jádrem domu byla rodina mistra a k ní se přiřazovali učni, tovaryši a pomocníci. Mezi syny mistra a cizími spolupracovníky byl pouze jediný rozdíl - v právu na dědictví.

Houslařská dílna – Pavel Celý ve Zlíně

Houslařská dílna – Pavel Celý se zabývá výrobou, opravami a prodejem strunných hudebních nástrojů a příslušenství. Založení dílny předcházelo třicetileté působení Ing. Pavla Celého (*1950-†2020) v oblasti teorie a praxe výroby hudebních nástrojů, nejprve v podniku Cremona v Lubech u Chebu a od roku 1990 samostatně. Houslařská dílna - Pavel Celý byla založena v Kyjově v roce 1997, ve výchově učňů původně spolupracovala se soukromým středním odborným učilištěm Koryna v Koryčanech. Po pěti letech byla hlavní provozovna přestěhována do Zlína, kde dílna působí doposud.

S dílnou externě spolupracují (např. při výrobě kopií historických nástrojů) sochaři Pavel Matúšů, Jiří Netík a Miroslav Minks (řezbářská výzdoba nástrojů) a malíř Marek Trizuljak (fotografie hudebních nástrojů).

Houslařská dílna je koncipována jako otevřené pracoviště. V jedné provozovně je umístěn jak obchod, tak i samotná výroba nástrojů. Kolemjdoucí lidé i samotní zákazníci jsou tak svědky vzniku nových nástrojů. Mistr, tovaryš i učni pracují společně, proto je možné kontinuální předávání zkušeností mezi staršími a mladšími houslaři.

Houslařská dílna ve Zlíně - kontakty

L. Váchy 517, 760 01 Zlín
Telefon: +420 577 222 245
Email: cely@cely.cz
IČ: 25324560

Aktuality
Výroba
Opravy
Výchova učňů
Kultura
Dílna Zlín 
Dílna Vaneč
Spřátelení houslaři
Odkazy
Texty
Kontakty

 

Fotogalerie Galerie

English version