Houslařská dílna Pavel Celý, s.r.o. Houslařská dílna Pavel Celý, s.r.o.

Výroba hudebních nástrojů

Housle a viola | Violoncello | Viola da gamba | Barokní nástroje | Fidula | Niněra, individuální zakázky

Základní filozofie houslařské dílny

Při výrobě a opravách hudebních nástrojů se snažíme využívat současných znalostí o jejich stavbě, ale zároveň využíváme klasické výrobní prostředky, které jsou blízké výrobnímu stylu starých mistrů houslařů. Pracujeme proto výhradně ručně bez použití složitějších technických prostředků. Ladění desek nástrojů provádíme bez pomoci tónového generátoru, sami si vyrábíme přírodní lihové laky, v kompetenci dílny je i dlouhodobá příprava materiálů pro stavbu nástrojů.

Ing. Pavel Celý a jeho syn Pavel Celý ml. se dlouhodobě zabývají studiem problematiky houslařství, stavby hudebních nástrojů, organologie, dřevařské technologie a nauky o materiálech. Získané poznatky se snaží uplatňovat v každodení praxi houslařské dílny (při přípravě materiálů, podkladů pro stavbu kopií historických nátrojů, výrobě laků apod.).

Studiové (ateliérové) a mistrovské nástroje

Všechny druhy vyráběných nástrojů stavíme ve dvou možných vyhotoveních. Zákazník si tak může vybrat podle svých finančních možností i individuálních požadavků kladených na nástroj. Obě provedení se liší pouze mírou spolupráce houslařů při stavbě nástroje. Volba kvality materiálu, popř. zdobných prvků u kopií historických nástrojů je plně závislá na požadavcích a finančních možnostech zákazníka.

Ateliérový nástroj

Nástroje ateliérové (studiové) jsou společnou prací více houslařů v rámci naší dílny. Nejčastěji spolupracuje mistr se svým tovaryšem (vyučený houslař, který vykonává v dílně praxi). Tovaryš zajišťuje hrubé opracování jednotlivých dílců nástroje, mistr nástroj dokončuje, kompletuje a lakuje. Touto spoluprací je možné docílit o něco nižší ceny nástroje při zachování vysoké kvality ruční práce.

Ateliérové nástroje si nejčastěji objednávají studenti hudebních oborů na konzervatořích a vysokých školách, amatérští hudebníci, popř. zákazníci, kteří hledají kvalitní nástroj za příznivou cenu.

Mistrovský nástroj

Mistrovský nástroj je vždy individuální zakázkou Ing. Pavla Celého. Nástroj staví výhradně sám, od hrubého opracování přířezů až po lakování a závěrečné seřízení. Nástroje jsou žádané především u profesionálních orchestrálních, komorních i sólových hráčů, popř. zákazníků, kteří vyžadují špičkové provedení kopie historického nástroje včetně řezbářské výzdoby a zdobných prvků za použití nejlepších materiálů.

Aktuality
Výroba
Opravy
Výchova učňů
Kultura
Dílna Zlín 
Dílna Vaneč
Spřátelení houslaři
Odkazy
Texty
Kontakty

 

Fotogalerie Galerie

English version