Houslařská dílna Pavel Celý, s.r.o. Houslařská dílna Pavel Celý, s.r.o.

Barokní nástroje (housle, violy, violoncella)

Nástroje houslového typu starších vývojových období jsou někdy nazývány zjednodušeně „barokními“. Jedná se o housle, violy a violoncella určené převážně k interpretaci staré hudby z období 17. a 18. století. Konstrukce barokních nástrojů se odlišuje od současné. Jiné je uchycení krku v korpusu a hmatník, zcela odlišné jsou díky tomu i poměry tlaků strun na vrchní desku. Zvuk těchto nástrojů je barevný a o něco slabší než u moderních, podílejí se na tom i střevové struny, kterými jsou nejčastěji osazeny.

Housle, violy a violoncella v „barokním“ provedení stavíme podle předem dohodnutého modelu starého mistra nebo konrétního dobového nástroje. Jedná se tedy (podobně jako u viol da gamba) o novodobou kopii nástroje, která ale plně respektuje konstrukční a estetická specifika barokních nástrojů.


Fotogalerie:

Barokní housle (Andrea Amati)
Barokní housle II (Andrea Amati)

Aktuality
Výroba
Opravy
Výchova učňů
Kultura
Dílna Zlín 
Dílna Vaneč
Spřátelení houslaři
Odkazy
Texty
Kontakty

 

Fotogalerie Galerie

English version