Houslařská dílna Pavel Celý, s.r.o. Houslařská dílna Pavel Celý, s.r.o.

Kulturní a osvětová činnost houslařské dílny

Houslařská dílna Pavel Celý nevyvíjí pouze komerční aktivity. Od roku 2001 v Kyjově pořádala za podpory Městskeho úřadu koncertní cykly a od roku 2002 i několik cyklů přednáškových.

Podařilo se nám uskutečnit již téměř tři desítky koncertů amaterských i profesionálních hudebníků a více než čtyřicet přednášek. V Kyjově se představily např. soubory Moravské kvarteto, Penguin Quartet (nyní Zemlinského kvarteto), Weytora, Svatomichalská gregoriánská schola, Carmina Vocum, BG Oktet, Celý Quartet, Moravské smyčcové trio, sbor Ave, Moravia Guitar Consort a Vladislav Bláha, Kvarteto Pavla Haase, Janáčkovo kvarteto a další.

Přednáškové a poslechové cykly uvedli Prof. PhDr. Rudolf Pečman, DrSc., Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc, Dr. Andreas Kröper, Mgr. Jan Špaček a Mgr. Jiří Svoboda.

Po přesunu naší dílny do Zlína jsme byli nuceni kyjovské kulturní aktivity z organizačních důvodů omezit.


Svatomichalská gregoriánská schóla

Exkurze v Houslařské dílně

Naše dílna pořádá i exkurze se stručným výkladem o výrobě smyčcových hudebních nástroju a dějinách houslařství. Navštěvují nás jak studenti různych škol, tak i zájemci z řad široké veřejnosti. Rádi Vás u nás uvítáme. Pro bližší informace kontaktujte Mgr. Pavla Celého na telefonním čísle 608 513 213.

Kulturní a osvětová činnost v rámci Sdružení houslařských dílen a řezbářů

V roce 2012 se stala naše dílna členem Sdružení houslařských dílen a řezbářů. Tato neformální organizace spojuje několik houslařů a řezbářů a zaštiťuje jednotnou propagaci jejich služeb, provozování společného internetového portálu, velkoobchod i osvětovou činnost.

Od roku 2012 je tak řada osvětových a kulturních aktivit organizována pod hlavičkou Sdružení. Bližší informace o nich i ostatní aktuality naleznete na webu Sdružení houslařských dílen a řezbářů v sekci Aktuality
nebo Informace.

Aktuality
Výroba
Opravy
Výchova učňů
Kultura
Dílna Zlín 
Dílna Vaneč
Spřátelení houslaři
Odkazy
Texty
Kontakty

 

Fotogalerie Galerie

English version