Houslařská dílna Pavel Celý, s.r.o. Houslařská dílna Pavel Celý, s.r.o.

Výchova učňů

Původní projekt výchovy učnů, který byl přestěhováním dílny z Kyjova do Zlína přerušen, byl vzkříšen k životu v roce 2004 po příchodu Pavla Celého ml. do firmy a trval až do roku 2017. V současnosti je projekt z personálních a provozních důvodů přerušen. Při výchově učňů dílna spolupracovala se Střední odbornou školou Luhačovice. Praktická výuka probíhala v rámci houslařské dílny ve Zlíně a v dílnách SOŠ Luhačovice a teoretická výuka ve škole v Luhačovicích.

Cílem oboru Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů je výchova odborníků houslařské profese, partnerů profesionálním hudebníkům. Profesní profil má technickou, uměnovědnou a hudební složku na podkladě středního všeobecného vzdělání s maturitou. Obor Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů zaměřený na smyčcové nástroje je čtyřletý. Teoretická část se vyučovala ve Střední odborné škole v Luhačovicích ve třídě uměleckých řemesel, výrobní praxe v Houslařské dílně – Pavel Celý, s.r.o. ve Zlíně. Student získá znalosti a dovednosti ve stavbě smyčcových nástrojů z jednotlivých historických období. Naučí se restaurovat nástroje a zajišťovat servis hudebníkům. Nedílnou součástí profese je jednání se zákazníky, ekonomické a obchodní know-how.

Středisko odborné přípravy učňů v rámci houslařské dílny bylo v této podobě v České republice ojedinělou institucí.

V Kyjově se podařilo vychovat tři mladé houslaře, kteří profesionálně působí ve Zlíně a Ostravě. Ze zlínské dílny vyšlo deset dalších absolventů, z nichž většina se věnuje vlastní výrobní a opravárenské praxi v rámci několika regionů Čech a Moravy.


SOŠ Luhačovice
Aktuality
Výroba
Opravy
Výchova učňů
Kultura
Dílna Zlín 
Dílna Vaneč
Spřátelení houslaři
Odkazy
Texty
Kontakty

 

Fotogalerie Galerie

English version