Houslařská dílna Pavel Celý, s.r.o. Houslařská dílna Pavel Celý, s.r.o.

Fidula

Fidula je smyčcový hudební nástroj (předchůdce dnešních houslí) určený pro intepretaci gotické a renesanční hudby. Byla nejpopulárnějším a nejzobrazovanějším smyčcovým nástrojem středověku. Fiduly (resp. jejich kopie) různých provedení a velikostí neleznete v instrumentáři mnoha našich i zahraničních hudebních skupin, které se zabývají středověkou hudbou.

Při stavbě fiduly vycházíme ze známého obrazu Hanse Memlinga z 15. století. Žádný dobový nástroj se nedochoval, konstrukce nástroje a technologie výroby proto odpovídá spíše dnešním výrobním postupům. V dřívějších obdobích si fiduly vyráběly různým způsobem hudebníci sami či práci svěřovali řemeslníkům z „příbuzných“ dřevařských oborů. Jednalo se o velmi různorodé nástroje, které se lišily počtem strun, laděním, stavbou, materiálem i kvalitou provedení. V případě fiduly nelze tedy vytvořit „přesnou kopii“ nástroje, ale hudební nástroj, který se svým vzhledem a zvukem přibližuje hudebnímu vkusu gotiky a renesance.

V houslařské dílně stavíme čtyř- nebo pětistrunné violy různých menzur, nástroje jsou nejčastěji laděny v kvartách a kvintách.


Fotogalerie:

Fidula
Fidula a viola
Fidula (práce tovaryše Jiřího Macků)

Aktuality
Výroba
Opravy
Výchova učňů
Kultura
Dílna Zlín 
Dílna Vaneč
Spřátelení houslaři
Odkazy
Texty
Kontakty

 

Fotogalerie Galerie

English version